Acupunctuur

Acupunctuur

Acupunctuur is een oude Chinese behandelmethode die gebruik maakt van naalden die in het lichaam aangebracht worden. Ze is gebaseerd op de Traditionele Chinese Geneeskunde, een holistische geneeswijze die meer dan 2000 jaar oud is. De Chinezen observeerden de natuur en vonden een samenhang van de dingen, alles stond in evenwicht met elkaar. Ze projecteerden dit model op het menselijk lichaam en gebruikte het met succes om ziekten te behandelen.

Yin en Yang

Alles wat bestaat is een fusie van 2 krachten Yang en Yin, zoals dag en nacht, zomer en winter, licht en duisternis, geest en lichaam.
Yin staat voor koude, winter, nacht, rust.
Yang voor warmte, zomer, dag en activiteit.
Voor de gezondheid is het belangrijk dat deze twee krachten goed in evenwicht staan met elkaar. Indien niet, dan kan ziekte optreden.

Qi -Energie

Volgens de Chinezen bevat alles wat zich tussen hemel en aarde bevindt energie, dus ook het menselijk lichaam. Zij geloven dat naast het stromen van bloed en lymfe ook de energie door het lichaam stroomt. Dat is het basisprincipe van Acupunctuur. Als het evenwicht in deze energiestroom gestoord is, ontstaat er ziekte. Door met de naalden de blokkades aan te prikken, herstelt met de energiestroom en het evenwicht.

Meridianen

Onder de huid stroomt deze energie door een ingewikkeld systeem van kanalen door ons lichaam. Deze kanalen worden de meridianen genoemd. Zo zijn er 12 Hoofdmeridianen langs elke kant van het lichaam en nog 8 wondere meridianen. Hierop liggen de acupunctuurpunten. Slechts enkele punten liggen buiten de meridiaansystemen.
Elke hoofmeridiaan staat in verbinding met een orgaan en voedt dit.
Opgelet: een orgaan in de Chinese Geneeskunde heeft een veel ruimere betekenis dan in de Westerse geneeskunde. Het is meer een functionele eenheid en de Chinezen begrepen ook al de samenhang van emoties en organen.
Zo heeft de nier in de Chinese geneeskunde niet alleen de functie van het regelen van het vochtmetabolisme, maar is ook verantwoordelijk voor de tanden, de beenderen, het merg, de hersenen, de groei, de voortplanting, de wil.

De diagnose.

Een acupuncturist gaat op zoek naar het onevenwicht in het systeem. Hij stelt vragen, niet alleen over de huidige klacht maar over al de systemen, ook de emoties die een rol spelen en vroegere klachten, levenswijze enz.

De Behandeling

Vanuit de anamnese en zijn bevindingen kiest hij de acupunctuurpunten. Die worden aangeprikt en herstellen de energiestroming in het meridianennet.

Om het beter te begrijpen, kan je jezelf voorstellen dat de huid een toetsenbord is. De acupunctuurpunten zijn je toetsen. Je geeft een signaal naar de Hersenen die de input verwerkt en de lichaamseigen mechanismen activeert om het onevenwicht te herstellen.

De naalden blijven er even inzitten (ongev 30 min) en worden dan verwijderd.

Bij kinderen worden de punten alleen maar even aangeprikt, de naald wordt er onmiddellijk weer uit gehaald.

Ooracupunctuur

Je kan ook punten aanprikken in het oor. De Franse dokter Nogier ontwikkelde een hele projectie van het lichaam in het oor. Nadien zijn de Franse neurologen dit gaan bestuderen en hebben de neurofysiologie nog beter in kaart gebracht. Deze behandelmethode is een reflexmethode en niet gestoeld op de Traditionele Chinese Geneeskunde. Door de projectie in het oor van het lichaam, kan je het hele lichaam behandelen. Je weet exact welk deel van het lichaam of functie je aanprikt. Door het aanprikken geef je een signaal aan de Hersenen die spontaan het onevenwicht gaan herstellen.
Bij deze methode worden verblijfsnaalden gestoken. Deze blijven 2 tot 3 weken zitten en vallen er spontaan uit als hun werking ten einde loopt.  Het lijken net kleine piercings.

Waarbij helpt acupunctuur?

Er zijn een heleboel aandoeningen beschreven door de Wereld Gezondheids Organisatie zoals pijnen, allergieën, ademhalings- en spijsverteringsklachten, gynecologische, urologische problemen, slaapstoornissen, oorsuizingen, psychische klachten, stress enz…
Vooral bij klachten die het gevolg zijn van een onevenwicht in je systeem, dikwijls waar emoties of energetische storingen de oorzaak van zijn, helpt acupunctuur om je systemen beter in balans te brengen. Natuurlijk moet je daarnaast ook de oorzaak, het conflict aanpakken door vb de healing breathing, bewustzijnsbegeleiding en ondersteuning.

Je kan nog verdere informatie vinden op de website van de Belgische Vereniging der Geneesheer Acupuncturisten: http://www.acupunctuur.be

Individuele behandelingen: enkel op afspraak

Reinhilde Dillen

DE PASTORIJ

Breendonkdorp 90

2870 Puurs-Sint-Amands

GSM: 0494/456 885