Komende Activiteiten

Voordrachten:

Woensdag 19 september van 20u tot 22u: Informatie avond over opstarten nieuwe groeigroep

We informeren de geïnteresseerden  over het jaartraject rond “Hoog gevoeligheid als Kracht” Na deze uiteenzetting kunnen er vragen gesteld worden en kan je eventueel inschrijven.

Zaterdag 17 november 2018 van 14 u tot 17 u:  Harmonisch samenleven vanuit het hart

Voorstelling en uitwisselingsnamiddag omtrent de opstart van een groep die werkt rond het meer bewust in het leven staan en bewust met alles omgaan. Uiteindelijk kunnen we groeien in het meer harmonisch en vanuit ons hart samenleven en zo meebouwen aan een liefdevolle wereld waarin het hart centraal staat en meer vreugde, harmonie en vrede heerst.

 

Workshops:

 

Zaterdag 6 oktober 2018 van 10u tot 13u : Zoals je ademt, zo leef je

In deze workshop kijken we naar hoe je ademt. Hoe je ademt, vertelt iets over hoe je in het leven staat. Door je adempatroon bij te sturen, zal je verandering brengen in je leven. Je maakt kennis met de healing breathing, een ademtechniek die je helpt die diepgaande verandering door te voeren.

 

Zaterdag 1 december 2018 van 10u tot 13u;  Zoals je ademt, zo leef je.

In deze workshop kijken we naar hoe je ademt. Hoe je ademt, vertelt iets over hoe je in het leven staat. Door je adempatroon bij te sturen, zal je verandering brengen in je leven. Je maakt kennis met de healing breathing, een ademtechniek die je helpt die diepgaande verandering door te voeren.

 

 

 

Groeigroepen  

 

“Hoog-gevoeligheid als kracht”, jaartraject Basisgroep

Samen op weg om de kracht van je hoog-gevoeligheid te ontdekken.  Dit gebeurt door elkaar te dragen en te ondersteunen in een groeigroep maar er worden ook een hoop praktische oefeningen en tips gegeven die handig bruikbaar zijn in het dagelijkse leven.

Start woensdag  17 oktober 2018 van 19.30 u tot 22 u  te Broechem, Pertendonckstraat 33

Elke 3-de woensdag van de maand. Data 2018: 17/10, 21/11, 19/12  In 2019: 16/01, 20/02, 20/03, 17/04, 15/05, 19/06

Begeleiding: Reinhilde Dillen

prijs: 135 € voor hele traject

Inschrijven verplicht via dewitteleliexrl@gmail.com of GSM: 0494/456 885

meer info onder rubriek: Hooggevoeligheid als Kracht, jaartraject vanaf oktober

Doorgroeien in je hooggevoeligheid als kracht,

jaartraject vervolggroep 

 

Start op woensdag 12 september 2018 om 20u.

Elke eerste  of tweede woensdag van de maand  komen we weer samen om verder door te groeien in ons proces om beter om te gaan met onze hooggevoeligheid. In de groep worden we samen gedragen, we wisselen informatie uit en krijgen inzichten en tips om beter te leren omgaan met emotioneel moeilijke situaties. 

Dit is bedoeld voor degenen die al een basisjaar hebben gevolgd.

Op 12 september bespreken we hoe we dit jaar verder uitbouwen. Graag je aanwezigheid bevestigen.

voorlopige data: 2018: 3 /10,  7/11, 5/12  2019: 9/01, 6/02, 6:03, 3/04, 8/05, 5/06

Bewustzijnsgroeigroep “Harmonisch samenleven vanuit het Hart”

Zaterdag 17 november 2018 van 14 u tot 17 u:  Harmonisch samenleven vanuit het hart

Voorstelling en uitwisselingsnamiddag omtrent de opstart van een groep die werkt rond het meer bewust in het leven staan en bewust met alles omgaan. Uiteindelijk kunnen we samen een pad lopen dat ons leidt naar het harmonisch samenleven vanuit het hart. Zo bouwen we mee aan een liefdevolle wereld met meer vreugde, harmonie en vrede.

Het is de bedoeling om vanuit deze samenkomst een kerngroep op te richten die met enthousiasme zich engageert om samen op weg te gaan door maandelijks bijeen te komen. Vanuit dagdagelijkse gebeurtenissen kunnen we door uitwisseling anders leren kijken naar de dingen en er liefdevoller mee omgaan.

meer info onder rubriek: bewustzijnsgroeigroep “Harmonisch samenleven vanuit het hart”

 

 

> Schrijf je in